Årsberetninger

Beretning 2023

Beretning 2022

Beretning 2021

Beretning 2020

Beretning 2019
Året 2019 er nu gået og jeg er på valg efter min 14. sæson. 14 sæsoner hvor jeg personligt synes at alting bliver ringere og ringere. Det giver selvfølgelig stof til eftertanke. Hvad kan vi gøre bedre.

Beretning 2018

Året 2018 er nu gået. Min 13. sæson som formand. Det har ikke været så begivenhedsrigt som 2017, hvor vi jo havde både jubilæum og DM. Til næste generalforsamling er jeg jo så på valg.

Beretning 2017

Året 2017 blev et begivenhedsrigt år. I juni kunne vi fejre foreningens 75 jubilæum, hvor vi atter en gang have softice maskinen kørt i stilling. Dagen blev en dejlig dag, hvor en stribe af gæster indfandt sig løbende over hele dagen.

Beretning 2016

2016 blev så året hvor vi fik ordnet facaden på klubhuset, slået motto cross banen og om ikke også vi her sidst på året kunne nyde offentliggørelsen af vores nye hjemmeside.

Beretning 2015

Året har ikke givet anledning til de store forandringer. Konkurrenceaktiviteterne er ikke blevet ret meget bedre. I C-klassen er deltagerantallet dog blevet bedre lokalt.

Beretning 2014

Atter et år er gået. Aktiviteterne i det forgangne år kunne godt have været bedre.

Beretning 2013

En valgperiode og et konkurrence år er gået. Jeg er på valg sammen med en del af bestyrelsen, hvor af vi er nogen der er klar til at fortsætte.

Beretning 2012

7 år er nu gået siden jeg blev valgt som formand, og forsamlingen er derfor fritaget for at tage beslutning om jeg skal fortsætte eller ej.

Beretning 2011

Det var så mit 6. år, en periode er slut, og generalforsamlingen skal i aften tage stilling til, om jeg skal fortsætte en periode mere.

Beretning 2010

Det var så mit 5. år, og man kan jo ikke påstå det går fremad. Måske kunne man stille det spørgsmål om jeg er den rette til dette job.

Beretning 2009
Atter en gang er et år gået, og vi skal her på generalforsamlingen gøre status på en svunden sæson.

Beretning 2008

Sæsonen 2008 er nu slut, jul og nytår nærmer sig, og vi sidder atter en gang til årets ordinære generalforsamling og skal gøre status over den svundne sæson….

Beretning 2007

Atter et år er gået, og det er tid at se tilbage og gøre status over det forgangne år….

Beretning 2006

Der er nu gået et år siden sidst og det er tid at gøre status for den forgangne tid….

Beretning 2005

Året 2005 er nu gået og i et tilbageblik vil jeg fortælle lidt om, hvordan klubbens aktiviteter har været…

Beretning 2004

Året 2004 er nu gået og i et tilbageblik vil jeg ridse op, hvorledes klubbens aktiviteter har været….

Beretning 2003

I året der er gået har medlemstallet nået 274 personer. En lille nedgang i forhold til sidste år, men bestyrelsen ser det ikke som et mål i sig selv, at HcH skal have så mange medlemmer som muligt. I dag er medlemstallet 162 mod 165….

Nyheder

Sponsorer