Beretning 2019


Året 2019 er nu gået og jeg er på valg efter min 14. sæson. 14 sæsoner hvor jeg personligt synes at alting bliver ringere og ringere. Det giver selvfølgelig stof til eftertanke. Hvad kan vi gøre bedre. Egentlig har man indtryk af at der ikke er nogen der har tid til at være her, og det gør ondt. Når man som mig og flere andre kan huske, hvordan vi efter træning kunne samles i klubhuset efter endt træning drikke kaffe/øl og diskuterer aftenens træning eller gårds dagens konkurrencer, ja så kan man ikke lade være at spekulerer på hvad vi gør galt. Eller der noget vi ikke gør, som vi burde gøre.

Jeg er nok for dum. Jeg går nok for højt op i det. Jeg har bare svært ved at se medlemstallet falde år for år, og jeg kunne da godt frygte, at DcH Horsens lukker på min vagt, hvis ikke vi snart får skeen i den anden hånd. Jeg ved godt, at vi på det punkt ikke er unikke. At det samme sker på landsplan i DcH og i andre sportsforeninger. Men når det er sagt er der jo også foreninger i fremgang. Hvad er det de gør forskelligt fra os.

 

Medlemstallet

Medlemstallet falder stadig stødt. For 14 år siden var vi 330 medlemmer da året sluttede. I år var vi ifølge landsforeningens opgørelse 154 medlemmer.

Sidste år var vi ved denne tid 112 medlemmer. I år er vi indtil videre 93 medlemmer.

Nu ved jeg godt at det til en vis grad skyldes det nye klubmodul. Ikke alle er kommet med endnu. For nogen har det været en større opgave end som så, men kommer vi til at holde status med sidste år ved denne tid, mener jeg vi skal være glade.

Vi er heller ikke så mange væbnere til at tage i mod hundene mere. En del instruktører er faldet bort af forskellige årsager, og en del har ikke ønsket at have hold lige nu. Det gør jo at der bliver længere imellem de hold der bliver startet og dermed en mindre tilgang fra byen.

Som jeg påpegede sidste år, hører vi gerne fra jer, hvis i har ideer til at højne det sociale og klublivet i det hele taget, og skulle man være blevet overset og ønsker at have et hold af en eller anden slags, ja så skal man ikke holde sig tilbage. Vi hører gerne fra jer. Al initiativ og hjælp er ønsket. Om man så bare kan bage en kage.

 

Trænere

Vi har i år ikke haft nye trænere med i uddannelsen på kredsplan. Men vi er fire gamle der har taget grunduddannelsen og overbygningerne for på den måde at sikre, at vi fremadrettet kan deltage i efteruddannelsen og tilføre nyt til klubben. Skulle man som ældre træner have lyst til at deltage i denne uddannelse, så lad os det vide, så i kan komme med næste gang det starter op.

Og endnu bedre. Hvis man som hundefører kunne tænke sig at påbegynde uddannelsen som instruktør, så hører vi gerne fra jer. 

 

Bestyrelsen

Der har i årets løb været afholdt fem bestyrelsesmøder. Året har ikke indeholdt de store begivenheder og bestyrelsen har været svækket, da Henrik Lorentzen på grund af sygdom har manglet en stor del af året. Henrik har valgt at forlade bestyrelsen. Det er vi selvfølgelig kede af, bla. fordi han i mange år har været en af de tro væbnere man altid har kunnet regne med til at varetage foreningens aktiviteter. Henrik er æresmedlem og har siddet i bestyrelsen i mange år, men nu skal det være slut. Vi vil selvfølgelig takke dig Henrik, for den indsats du har gjort som bestyrelsesmedlem, som medlem af træningslederudvalget, sporlægger og træningsleder og hvad der ellers har været af forefaldende arbejde.

 

Træningslederudvalget

Træningslederudvalget er i forhold til tidligere år svækket, da der godt kunne bruges et par ekstra hænder. Det er svært at lave det rigtige flow, når der hele tiden mangler trænere. Dels til opstart af hvalpehold, men også når disse skal sættes på hold for at fortsætte i klubben.

Rally afdelingen råder over to træningsledere, og med det antal hundeførere der er i afdelingen, kan man godt begynde at forudse en snarlig lukning for tilgang af nye hundeførere, hvis ikke vi er i stand til at tilføre dem hjælp i form nye trænere.

 

Uddannelsesudvalget/aktivitetsudvalget

Uddannelsesudvalget og aktivitetsudvalget er blevet slået sammen til et udvalg, da en del af de aktiviteter der arrangeres i to udvalg ligger tæt på hinanden. For så ikke at skulle diskutere hvem der skal arrangerer hvad, fandt vi det rigtigt at slå de to udvalg sammen. Udvalget laver en del lokale aktiviteter, men det er ikke alle der føres ud i realiteter, da tilmeldinger mangler nu og da. Selv bankospillet i år, var ikke det store hit. Nu arrangeres der fastelavnsfest i til marts, så nu vil jeg da håbe at det er noget der kan bruges. Det er da en skam når der ikke er tilmeldinger nok. Arbejdet med at arrangerer er jo det samme.

 

Konkurrenceudvalget

Der er ikke så meget at sige om konkurrenceudvalget, for vi har ikke noget. Konkurrencerne der arrangeres er med formanden i spidsen, hvor jeg så henvender mig til de hjælpere der skal bruges. Torben kommer jo med dommerne fra kredsen, men det ville være dejligt, hvis enkelte kunne have interesse i at være med til at danne konkurrenceudvalg. Det er faktisk et stort arbejde at skulle skaffe hjælpere, jord og skov ene mand, sammen med det at være formand træner og praktisk gris.

 

Agilityudvalget

Vi har desværre ikke et agilityudvalg og har ikke haft det siden Bente og Stine nedlagde hvervet. Vi vil gerne have et, men indtil videre har jeg forsøgt at holde styr på tilmeldingerne og holdlisterne, da der ikke har været nogen der syntes, at de skulle danne udvalg. I fællesskab har vi med Bente Thomsen i spidsen fået arrangeret den årlige konkurrence på kredsplan i Sannes hundecenter, men da Sanne har solgt hundecenteret, ved jeg ikke lige pt., hvordan vi får arrangeret konkurrencen i år. Foreløbig har vi rep. feltforhindringerne med nye plader, gummi og revler så den burde holde lidt igen. Men grundet nye regler, er vi nok også nødt til også at gå resten af banen efter.

 

Rally

Rally hører vi ikke så meget til. Jeg har som før omtalt indtryk af at det går godt, at afdelingen er under kyndig vejledning og overvågning af Birgit og Mona, og at de i fællesskab kører afdelingen til alles tilfredsstillelse. Vi arbejder på, at få dem flyttet væk fra dyrskuepladsen sammen med agilityfolket, da det ikke er tilfredsstillende, at de ikke kan træne en stor del af året på grund af de andre aktiviteter der er på pladsen.

 

Hus og pladsudvalget

Vi har desværre stadig ikke et hus og pladsudvalg. Jeg indrømmer der er en del ting der burde ordnes, og indtil videre er vi nogle stykker der hjælper hinanden med at holde det værste fra døren. Men her, som ved de andre manglende udvalg, ville det være dejligt at nogle med de rette kompetancer ville melde sig på banen og give en hjælpende hånd. Vi bliver jo trods alt ikke yngre.

 

Køkkenet

Køkkenet fungerer stille og roligt under ledelse af fru Jensen med Torben og Preben bag skranken. Der er ikke som i de gode gamle dage den store omsætning. Vore hundeførere er ikke så flinke til at aflægge dem et besøg, hvilket formentlig skyldes klubhusets placering i forhold til vore marker.

Når vi har været i skoven eller på marken er det svært at få folk til at vende tilbage til klubhuset, og de nyere hundeførere føler af en eller anden grund ikke trang til at tage en snak over en kop kaffe eller en øl/sodavand inde i varmen. Agility og Rally ser vi ikke meget til i det daglige. Det er klart, da de træner på nogle andre tidspunkter om vinteren, og om sommeren er der langt herover. Det er lidt en skam, men indtil videre må det være sådan.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er i år et kapitel for sig selv. Landsforeningen har nedlagt den gamle database og indført Klubmodul, som i alle har stiftet bekendtskab med. Det har ikke været med vores gode vilje, men når det er sagt, er der nogle ting der bliver nemmere, når vi bliver helt færdige med at implementerer programmet her i klubben. I den forbindelse bliver den gamle hjemmeside nedlagt og lagt på klubmodul. Kort sagt, alt fra holdlister til konkurrence og kursustilmelding, regnskab og fremtidige orienteringer og kalendere kommer til at foregå på Klubmodul når vi færdige. Derfor er det også vigtigt, at i fremover selv sørger for at holde jeres profil opdateret. Ikke mindst på grund af konkurrencerne, men også så vi kan kontakte jer.

 

Konkurrenceaktiviteter

Konkurrenceaktiviteterne for 2019 ligner 2018. Der er ikke den store forskel, men det er ærgerligt at især de lokale konkurrencer er så ringe besøgt. Det er mit håb at 2020 vil bringe fremgang her, da de lokale konkurrencer er et udmærket springbræt til konkurrencerne ude i kredsen. Samtidig er de med til at højne det sociale i klubben.

 

Til slut

Om vi nåede vores mål? Finder ledelsen resultatet tilfredsstillende? Nej det kan i være sikker på vi ikke gør. I et år hvor vi ikke har set det muligt, at genoprette noget af det der blev nedlagt sidste år, men hvor vi tværtimod stadig afvikler, kan vi jo ikke være tilfredse med resultatet. Om vi når det i år afhænger jo bla. også af opbakningen og inspirationen fra jer, nu hvor et nyt år begynder.

Træningsweekenden i maj bliver jo nok, som sidste år, årets højdepunkt. En weekend der blev kørt på et højt fagligt niveau, med efterfølgende forskellige former for underholdning, grillbøffer og rødvin. En weekend jeg varmt kan anbefale, selvom jeg skulle skrælle gulerødder til 30 mand. En weekend jeg er sikker på kan være med til at højne den sociale og faglige standard i klubben.

Jeg vil sige, vi tror på det. Så derfor vil jeg slutte, som jeg plejer, med at sige tak for året der svandt. Tak til dommere, trænere, køkkenpersonale, udvalgsmedlemmer og hjælpere, kort sagt alle der har givet en hånd med. En forening som vores kan trods alt ikke overleve uden jer.

Nyheder

Sponsorer